WIZYTA DUSZPASTERSKA


KOLĘDA – Wizyta Duszpasterska 2018/2019

 

Piątek – /28.12.18r./; od godz. 8.oo

1. Sucha Struga /Wyśni koniec; od Dziedzina do Dudczak/
2. Obłazy Ryterskie /od Piwowar do końca za kapliczką/
3. Połom Wyżna /od Tokarczyk do końca/

 

Sobota – /29.12.18r./; od godz. 8.3o

1. Obłazy Ryterskie /od Roztoki Ryterskiej - tradycyjnie/
2. Mikołaska /od Świerczek Sebastian do Górka Julian/

 

Niedziela – /30.12.18r./; od godz. 13.oo

1. Sucha Struga /od Pierzga, Wasyl do Tokarczyk Paweł/
2. Rytro /domy przy wyciągu i leśniczówka/
3. Mikołaska /od Trybulski do Pawlik/

 

Poniedziałek – /31.12.18r./; od godz. 8.3o

1. Podmakowica
2. Makowica
3. Dominików

 

środa - /02.01.18r./; od g. 14.oo

1. Sucha Struga /od Cięciwa do Zając/
2. Rytro – domy za torami
3. Połom Niżna /od Gawlak do Kożuch/ od g. 12.oo

 

Czwartek – /03.01.19 r./; od g. 14.oo

1. Sucha Struga /od Kłak do Rams/
2. Rytro-Wilkówka I /od Maurek do Leszczyński/ - od g. 15.3o
3. Połom Niżna /od Wielowski do końca/

 

Piątek – /04.01.19 r./; od godz. 14.oo

1. Sucha Struga /od Gizicki Czesław do Tokarczyk Włodzimierz/
2. Rytro-Wilkówka II /od Leszczyński do Pawlik/

 

Sobota – /05.01.19 r./; od g. 8.3o

1. Sucha Struga /od Wolak do Bochniarz/
2. Obłazy Ryterskie /od Kotarba do Klag/
3. Rytro-Potok I /od Dulak do Kuc/

 

Niedziela – /06.01.19 r./; od g. 13.oo

1. Sucha Struga /od Tokarczyk do Miechurski/
2. Rytro-Mikuty I /od Legutko do Tokarczyk/
3. Rytro-Potok II /od Grucela do Głąb Marta/

 

Poniedziałek – /07.01.19 r./; od g. 14.oo

1. Sucha Struga /od Pawlik do końca/
2. Rytro-Mikuty II /od Smaga do Filip/
3. Rytro-Potok /od Klóska Jan do końca/

 

Wtorek – /08.01.19 r./; od g. 14.oo

3. Roztoka Ryterska I /od Leśniczówki do Pawlik/

 

Środa - /09.01.19 r./; od g. 14.oo

1. Rytro-Os. przy stadionie I /od Wajbrener, Obrzud do Barnach/
2. Rytro-Os. za szkołą I /od Kulig do Tokarczyk/
3. Roztoka Ryterska II /od Tokarczyk do Mos/

 

Czwartek – /10.01.19 r./; od godz. 14.oo
1. Rytro-os. przy stadionie /od Brzeski do końca/
2. Rytro-Os. za szkołą II /od Pawlik do Tokarczyk/
3. Roztoka Ryterska III /od Pancerz do Pawlik/

 

Piątek – /11.01.19 r./; od godz. 14.oo

1. Rytro /od PKP do Szczepanik/
2. Rytro-Os. za szkołą III /od Łękawski do Stokłosa/
3. Roztoka Ryterska IV /od Tomasiak do Podgórski/

 

Sobota – /12.01.19 r./; od godz. 8.3o

1. Sucha Struga /od Gawlak do Jeremenko/
2. Połom Wyżna /od Litwiński do końca/
3. Roztoka Ryterska V /od Gabryś do Tokarczyk/

 

Niedziela – /13.01.19 r./; od godz. 13.oo

1. Rytro od Roztoki I /od Kowalczyk do Tomasiak/
2. Rytro- Os. za szkołą IV /od Skoczylas do Tokarczyk/

 

Poniedziałek – /14.01.19 r./; od g. 14.oo

1. Rytro-Centrum /od Mycawka do Węglarz/
2. Rytro od Roztoki II /od Pawlik do Padula/
3. Rytro-Os. przy Popradzie /od Śmierciak do Porębski/

 

Wtorek – /15.01.19 r./; od g. 14.oo

1. Rytro-Centrum /od Rec do Brzeziński/
2. Rytro od Roztoki III /od Dziedzina do Tomasiak/
3. Rytro-Os. przy Popradzie /od Cebula do końca/

 

Środa - /16.01.2019r./; od g. 14.oo

1. Rytro-Ubocz i Piaski /od góry/
2. Rytro-Os. za szkołą V /od Nosal do Nowak/

 

Sobota - /19.01.19r./; od g. 8.3o

1. Życzanów /od Woli Kroguleckiej do końca/
2. Życzanów /od Podmakowicy do końca/