OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
21.04.2019 r.

 

1. Jutro – Poniedziałek Wielkanocny, tradycyjny drugi dzień Świąt Wielkanocnych.
Msze Święte są odprawiane o godz. 6.3o; 8.oo; 9.3o; 11.oo /Chrzest dzieci/, 18.oo.
Przed każdą Mszą Świętą modlitwy z Nowenny do Miłosierdzia Bożego.
Ofiary na tacę składamy w tym dniu na akademie katolickie PAT i KUL.

 

2. Wyrazy uznania parafianom za chrześcijańskie przeżycie okresu Wielkiego Postu.
- za liczny udział w nabożeństwach pasyjnych; Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.
- za udział w wielu parafian w Ryterskiej Ekstremalnej Drodze Krzyżowej
- za przeżycie Parafialnych Rekolekcji i przystąpienie do Sakramentu Pokuty.
- za wykonane i przyniesione palmy przez dzieci i uczniów szkoły podstawowej.
- za udział w Misterium Męki Pańskiej, a młodzieży za przygotowanie i wykonanie.
- za uczestnictwo w Drodze Krzyżowej odprawianej w terenie w Wielką Środę.
- za liczny i nabożny udział w liturgii Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego.
- za rodzinny i czynny udział w adoracjach przy „Ciemnicy” i „Grobie Pańskim”.
Świętujmy wszyscy radosny i obfity w łaskę czas Wielkanocnego Zwycięstwa Jezusa.

 

3. Serdeczne dziękujemy za ofiary na kwiaty do „Ciemnicy”, „Groby Pańskiego”, kościoła, za ofiary i dzielenia się z potrzebującymi, za ofiary dla Ziemi Świętej. Niech wszelką hojność serca każdego wynagradza Bóg obfitością łaski.

 

4. Podziękowania dla strażaków z naszej jednostki OSP za wartę i asystę w procesji. Chórowi, scholi, DSM, lektorom, ministrantom, młodzieży, KSM- za udział w liturgii. Panu Piotrowi – organiście i wszystkim wykonującym śpiewy liturgiczne, Siostrom, wszystkim grupom i osobom prowadzącym adoracje w te szczególne i święte dni.

 

5. Siostrze Tymoteuszy, serdeczne podziękowania za wystrój świąteczny kościoła oraz wykonanie „Ciemnicy” i „Grobie Pańskim”. Podziękowanie niech przyjmą pomagający jej w tych pracach: Jan Kłak, Iwona Barnach, Barbara Tomasiak, Marek Gądek, Dawid Wielocha. Bóg zapłać Kamilowi Barnachowi za odnowienie kielicha mszalnego z pateną i Barbarze Tomasiak za uszycie kołnierzyków dla ministrantów.

 

6. Odprawiamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego przed Uroczystością Niedzielną. Nowenna będzie odprawiana każdego dnia z Mszą Świętą o g. 7.oo i 18.oo.

Przyszła Niedziela – Druga Wielkanocna, czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego. Msze Święte będą odprawiane o g. 6.3o; 8.oo; 9.3o; 11.oo; 15.oo; 18.oo.

 

7. W dniu - 27 kwietnia /sobota/, w Tarnowie Uroczysta - II Sesja V Synodu Diecezji. W każdej parafii naszej diecezji, powołane Parafialne Zespoły Synodalne, na spotkaniach omawiają tematy, które w tym roku synodowania dotyczyły rodziny.

 

8. Dziękujemy wszystkim osobom sprzątającym kościół z rejonu – Obłazy Ryterskie. Nabywajmy i korzystajmy z prasy katolickiej i programów religijnych w mediach.