OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


 

Z dekretu bpa Andrzeja Jeża

w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19

 

   W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19 w ostatnich dniach oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, niniejszym pragnę przypomnieć podstawowe zasady postępowania oraz przekazać dodatkowe postanowienia:

   Przede wszystkim ożywiajmy naszą modlitwę, prosząc Boga o ustanie pandemii oraz o potrzebne łaski dla dotkniętych tą chorobą i spieszących im z pomocą. Dołączajmy tę intencję do modlitwy różańcowej i modlitwy powszechnej we Mszy św. Warto nadal przywoływać w modlitwie eucharystycznej wstawiennictwa św. Szymona z Lipnicy oraz powrócić do śpiewania suplikacji.

   W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 4m2 w „strefie żółtej” i 1 osoba na 7m2 w „strefie czerwonej”) ponownie udzielam na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęcam do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie. Pamiętajmy przy tym, o słowach naszego Zbawiciela – „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego […], nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało […], ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6 53-54). [...]

   Raz jeszcze zachęcam wszystkich do wytrwałej modlitwy, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Nie zapominajmy także o osobach poświęcających swoje życie i zdrowie w walce ze skutkami pandemii i wspierajmy ich naszą modlitwą oraz życzliwością. Wszystkie nasze troski zawierzajmy ufnie Bogu w modlitwie różańcowej przez ręce Najświętszej Maryi Panny. Niech Ona wyprasza nam obfite błogosławieństwo i łaskę ustania pandemii.

 

   Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

 

 

 

Msze Święte w naszym kościele:

 

niedziela - 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 17:00

 

dni powszednie - 7:00, 17:00

 

 

 

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz

 

zachowanie odległości pomiędzy sobą (proszę zajmować miejsca na całej powierzchni kościoła).

W kościele może przebywać do 120 osób.

 

Telefony do kapłanów:

 

Ks. Proboszcz 694 388 370

 

Ks. Katecheta 694 192 625

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIX Niedziela Zwykła

18.10.2020r.

 

1. Dzisiaj Niedzielny Różaniec o g. 16.3o i Msza Święta o g. 17.oo.
W tygodniu Nabożeństwa Różańcowe będą odprawiane o g. 17.oo.
Niech Matka Boża Królowa Różańca Świętego wstawia się u Boga i uprasza łaski dla dzieci, młodzieży, dorosłych, którzy gorliwie uczestniczą w Różańcu.
W tym tygodniu Różaniec poprowadzą; poniedziałek – uczniowie klasy VIa; wtorek – kl. VIb; środę – kl. VIc; czwartek – kl. V; piątek – Grupa Apostolska; sobota – Członkowie Parafialnego Zespołu Synodalnego.

 

2. Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna w Kościele obchody Tygodnia Misyjnego. Pamiętajmy o dziełach misyjnych i módlmy się za wszystkich misjonarzy. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za misje i sami mamy być misjonarzami.

 

3. We wtorek zapraszamy parafian na modlitwy do Świętego Józefa Patrona. Możemy uczestniczyć w tym dniu w nabożeństwie o g. 7.oo lub o g. 17.oo. Niech we „Wtorki Józefowe” uczestniczą rodziny przyjmujące figurę Patrona.

 

4. W środę – Nowenna do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z Różańcem o g. 17.oo.
Planowane dzisiaj liczenie wiernych, uczestników Mszy Świętych jest odwołane.

 

5. W liturgii tygodnia wspominać i obchodzić będziemy;
- wtorek; Świętego Jana Kantego, kapłana
- czwartek; Świętego Jana Pawła II, papieża

 

6. Karty na Wypominki możemy składać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. Dziękujemy rodzinom z rejonu Rytro-Os. przy Popradzie sprzątanie kościoła. Bóg zapłać za ofiary na tacę – cele misyjne i miesięczne na inwestycje w parafii.

 

7. W przyszłą niedziele obchodzić będziemy kolejną Niedziele Synodalna. W naszych modlitwach polecajmy trwający V Synod naszej diecezji.
W przyszłą niedziele będzie dodatkowa Msza Święta o g. 12.3o, korzystajmy. Niedzielne Msze Święte: o g. 6.3o; 8.oo; 9.3o; 11.oo; 12.3o; 17.oo. Uczestniczmy w Mszach Świętych w tygodniu o g. 7.oo lub 17.oo.

 

8. W przyszłą niedziele kandydaci do Bierzmowania otrzymają podarowane Różańce. Przyjdą z rodzicami na Nabożeństwo Różańcowe o g. 16.3o – poprowadzą. W czasie Mszy Świętej o g. 17.oo zostaną młodzieży wręczone Różańce.

 

9. Intencje możemy zamawiać w niedziele w zakrystii, w tygodniu w kancelarii.
Nabywajmy prasę katolicką; „Gość Niedzielny, Miłujcie się, Promyczek Dobra.
W zakrystii możemy nabyć bardzo cenny Kalendarz Rolniczy na rok 2021.

 

10. Zachowujmy przepisy sanitarne: dezynfekcja, dystans, maseczki i szanujmy się wzajemnie, aby nikomu nie szkodzić. W kościele zakrywamy nos i usta wszyscy.

 

 

Przychodząc do kościoła na wszystkie okoliczności

(Msze Święte, chrzty, pogrzeby, śluby itd.)

obowiązkowo zakrywamy usta i nos (np. maseczką).

 

 

Ofiary na cele parafii i inwestycji możemy wpłacić lub przelać na konto:

 

Nr - 35 8813 0004 2001 0000 3274 0001;

Parafia Rzymsko-Katolicka, Rytro 271

 

Bóg zapłać wszystkim, którzy podejmują troskę o wszelkie sprawy parafialne.