OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


 

Msze Święte w naszym kościele:

 

niedziela - 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 17:00

 

dni powszednie - 7:00, 17:00

 

 

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz

 

zachowanie odległości pomiędzy sobą (proszę zajmować miejsca na całej powierzchni kościoła).

W kościele może przebywać do 70 osób.

 

Telefony do kapłanów:

 

Ks. Proboszcz 694 388 370

 

Ks. Katecheta 694 192 625

 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela Chrztu Pańskiego

10.01.2021r.

 

1. W niedziele Chrztu Pańskiego, wspomnijmy sobie datę własnego chrztu, swoich dzieci w rodzinie i dziękujmy Bogu Ojcu za wszelkie łaski tego Sakramentu.

 

2. Serdeczne podziękowanie dla dzieci, które utworzyły grupy „Kolędników Misyjnych” aby w uroczystość Trzech Króli pobudzić parafian do troski o dzieła misyjne Kościoła. Dzisiaj do skarbon misyjnych w kościele możemy złożyć ofiary na cele misyjne.

 

3. W tygodniu Msze Święte są celebrowane o g. 7.oo i 17.oo; spowiedź przed (0,5 g.) NOWENNA do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych – środa, druga miesiąca.Msze Święte z Nowenną przy obrazie w kaplicy o g. 6.3o; 12.oo; 17.oo; zapraszamy.

 

4. W piątek, przyszłego tygodnia /22.01./ będzie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
Dziękujemy rodzicom uczniów klas trzecich, za troskę o dobre przygotowanie dzieci, do przeżycia i przyjęcia sakramentów Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej.

 

5. Dziękujemy za troskę i sprzątanie kościoła rodzinom z rejonu Połom Niżna. Od soboty troskę o sprzątanie przejmują parafianie z rejonu Połom Wyżna. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę i składane w kopertach na cele inwestycyjne.

 

6. W tygodniu, po każdej Mszy Świętej, jest polecana intencja i odmawiana modlitwa;
- poniedziałki; o trzeźwość w rodzinach i społeczeństwie
- wtorek; w int. parafian i rodzin parafii do Św. Józefa-Patrona
- środa; w int. chorych, seniorów, próśb i podziękowań składanych w Nowennie
- czwartek; o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne
- piątek; w int. opuszczających Msze Święte i praktyki religijne
- sobota; w int. trwającego - Piątego Synodu naszej Diecezji
Zapraszamy do udziału w Eucharystii w dogodnie wybrane dni tygodnia.

 

7. Nabywajmy tygodnik katolicki „Gość Niedzielny” , dla dzieci „Promyczek Dobra”. Zachęcamy wszystkich parafian do nabywania i czytania prasy katolickiej. Korzystajmy z katolickich programów radiowych i telewizyjnych.

 

8. Trwa w parafii peregrynacja figur Świętego Józefa – Patrona Parafii. W roku – 2021, obchodzimy Jubileusz 90-Lecia parafii, powierzamy się Patronowi. Figury aktualnie przyjmują rodziny na Suchej Strudze, Podmakowicy, Mikołasce. Przyjmujący i przekazujący niech zachowują obowiązujące przepisy sanitarne.

 

9. Spotkanie liturgiczno-katechetyczne dla kandydatów do Bierzmowania będzie w dniu 28 i 29 stycznia o godz. 17.oo. Zapraszamy na spotkanie również rodziców.

 

 

 

Przychodząc do kościoła na wszystkie okoliczności

(Msze Święte, chrzty, pogrzeby, śluby itd.)

obowiązkowo zakrywamy usta i nos (np. maseczką).

 

Ofiary na cele parafii i inwestycji możemy wpłacić lub przelać na konto:

 

Nr - 35 8813 0004 2001 0000 3274 0001;

Parafia Rzymsko-Katolicka, Rytro 271

 

Bóg zapłać wszystkim, którzy podejmują troskę o wszelkie sprawy parafialne.

 

 


 

Z dekretu bpa Andrzeja Jeża

w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19

 

   W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19 w ostatnich dniach oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, niniejszym pragnę przypomnieć podstawowe zasady postępowania oraz przekazać dodatkowe postanowienia:

   Przede wszystkim ożywiajmy naszą modlitwę, prosząc Boga o ustanie pandemii oraz o potrzebne łaski dla dotkniętych tą chorobą i spieszących im z pomocą. Dołączajmy tę intencję do modlitwy różańcowej i modlitwy powszechnej we Mszy św. Warto nadal przywoływać w modlitwie eucharystycznej wstawiennictwa św. Szymona z Lipnicy oraz powrócić do śpiewania suplikacji.

   W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 4m2 w „strefie żółtej” i 1 osoba na 7m2 w „strefie czerwonej”) ponownie udzielam na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęcam do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie. Pamiętajmy przy tym, o słowach naszego Zbawiciela – „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego […], nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało […], ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6 53-54). [...]

   Raz jeszcze zachęcam wszystkich do wytrwałej modlitwy, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Nie zapominajmy także o osobach poświęcających swoje życie i zdrowie w walce ze skutkami pandemii i wspierajmy ich naszą modlitwą oraz życzliwością. Wszystkie nasze troski zawierzajmy ufnie Bogu w modlitwie różańcowej przez ręce Najświętszej Maryi Panny. Niech Ona wyprasza nam obfite błogosławieństwo i łaskę ustania pandemii.

 

   Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI