OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


 

Msze Święte w naszym kościele:

 

niedziela - 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00

 

dni powszednie - 7:00, 18:00

 

 

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką oraz zachowanie dystansu.

W kościele może przebywać 1 osoba na 20 m2.
Po wyczerpaniu limitu osób pozostańmy przed kościołem zachowując dystans oraz zasłaniając usta i nos maseczką. 

 

Telefony do kapłanów:

 

Ks. Proboszcz 694 388 370

 

Ks. Katecheta 694 192 625

 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Święto Miłosierdzia Bożego

11.04.2021r.

 

1. Składamy wyrazy uznania dla parafian, którzy w kolejnym trudnym czasie pandemii tegorocznych Świąt Wielkanocnych, przeżywali i świętowali wielkie wydarzenia Kościoła Chrystusowego. Do kościoła możemy wejść w limitowanej liczbie /żetony/. Możemy zatrzymać się przy kościele w zachowanych przepisami odstępach.

 

2. Jest dyspensa Biskupa Ordynariusza z racji trudności. Celebracje Mszy Świętych, dostępne na wielu kanałach telewizji, radia, internetu, korzystajmy z tej możliwości. Pamiętajmy, że kto tylko z głęboką wiarą i w takiej sytuacji, poświęcił swój czas dla Boga Zbawiciela, otrzymuje moc Jego łaski, płynącej z dzieła odkupienia. Kto się nie korzysta z tych możliwości – to zaniedbuje praktyki religijne.

 

3. Msze Święte w naszym kościele; o g. 6.3o; 8.oo; 9.3o; 11.oo; 12.3o; 18.oo; W sobotę o g. 18.oo, jest celebrowana liturgia niedzielna /mamy możliwości/ Dzisiaj o g. 15.oo – będzie odprawiona Koronka do Bożego Miłosierdzia. Będzie wtedy udzielona Komunia Święta, dla parafian korzystających z transmisji.

 

4. Dzisiaj – Niedziela Miłosierdzia Bożego, patronalne Święto Caritas i rozpoczęcie „Tygodnia Miłosierdzia”, który mobilizuje nas do wszelkich dzieł miłosierdzia. W tygodniu, uczestniczmy w modlitwach w kościele i módlmy się w domu. Dzisiaj do skarbon możemy złożyć ofiary na działalność charytatywną Caritas.

 

5. Składamy podziękowanie parafianom, za nabyte Paschaliki i Baranki Wielkanocne, za złożone ofiary na cele działalności Caritas. Podziękowanie za troskę o chorych. Bóg zapłać członkiniom parafialnego zespołu Caritas za pomoc i czuwanie.

 

6. W tygodniu zapraszamy na Msze Święte z nabożeństwami o g. 7.oo i 18.oo;

- w środę /druga miesiąca/; Msze Święte z Nowenną o g. 6.3o; 12.oo; 18.oo; W środę /14 kwietnia/ - Święto Chrztu Polski /966/, ustanowił Sejm RP /2019r./

- w piątek /trzeci miesiąca/; zapraszamy na „Godzinę Miłosierdzia” o g. 15.oo;

 

7. Figury Świętego Józefa – Patrona, przyjmują rodziny na Roztoce Ryterskiej, Osiedla za szkołą i Osiedla obok stadionu. Zachowujmy zawsze przepisy sanitarne. Również w naszych domach odmawiajmy rodzinnie Litanię do Świętego Józefa.

 

8. Święto Miłosierdzia Bożego – to czas wielu łask dla każdego z nas i całego świata. W domach rodzinnych, w czasie „Godziny Miłosierdzia” odmówmy „Koronkę” zawierzając siebie samych, całą rodzinę i świat cały, Bogu Miłości i Miłosierdzia.

 

9. Bóg zapłać za wszelkie ofiary, złożone w marcu na cele parafii i inwestycji. Były złożone na tacę, do skarbony lub wpłacone na bankowe konto parafialne. Dziękujemy z tę postawę troski o sprawy parafialne w tym trudnym czasie.

 

10. Dalej obowiązuje limit osób w kościele; może brać udział w liturgii, 1 os. na 20m2. Każdego uczestnika obowiązuje zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja i dystans. Nabywajmy i czytajmy prasę katolicką; są pozycje dla starszych, młodzieży i dzieci.

 

 

Przychodząc do kościoła na wszystkie okoliczności

(Msze Święte, chrzty, pogrzeby, śluby itd.)

obowiązkowo zakrywamy usta i nos maseczką.

  

Ofiary na cele parafii i inwestycji możemy wpłacić lub przelać na konto:

 

Nr - 35 8813 0004 2001 0000 3274 0001;

Parafia Rzymsko-Katolicka, Rytro 271

 

Bóg zapłać wszystkim, którzy podejmują troskę o wszelkie sprawy parafialne.

 

 

Z dekretu bpa Andrzeja Jeża

w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19

 

   W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19 w ostatnich dniach oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, niniejszym pragnę przypomnieć podstawowe zasady postępowania oraz przekazać dodatkowe postanowienia:

   Przede wszystkim ożywiajmy naszą modlitwę, prosząc Boga o ustanie pandemii oraz o potrzebne łaski dla dotkniętych tą chorobą i spieszących im z pomocą. Dołączajmy tę intencję do modlitwy różańcowej i modlitwy powszechnej we Mszy św. Warto nadal przywoływać w modlitwie eucharystycznej wstawiennictwa św. Szymona z Lipnicy oraz powrócić do śpiewania suplikacji.

   W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 4m2 w „strefie żółtej” i 1 osoba na 7m2 w „strefie czerwonej”) ponownie udzielam na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęcam do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie. Pamiętajmy przy tym, o słowach naszego Zbawiciela – „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego […], nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało […], ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6 53-54). [...]

   Raz jeszcze zachęcam wszystkich do wytrwałej modlitwy, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Nie zapominajmy także o osobach poświęcających swoje życie i zdrowie w walce ze skutkami pandemii i wspierajmy ich naszą modlitwą oraz życzliwością. Wszystkie nasze troski zawierzajmy ufnie Bogu w modlitwie różańcowej przez ręce Najświętszej Maryi Panny. Niech Ona wyprasza nam obfite błogosławieństwo i łaskę ustania pandemii.

 

   Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI