OBRAZ RYTERSKIEJ MATKI BOŻEJ UZDROWIENIE CHORYCH


 

Ryterska Matka Boża Uzdrowienie Chorych – peregrynacja kopii obrazu.

 

Dnia 30 października 2013 roku, z inicjatywy ks. Antoniego Myjaka, uroczystą Mszą Świętą, rozpoczęła się peregrynacja kopii obrazu Ryterskiej Matki Bożej Uzdrowienie Chorych, namalowanego przez malarza Witolda Kubichę z Nowego Sącza.

 

Obraz, który został ofiarowany przez pewną osobę, będzie wędrował do każdego domu w parafii przez około 3 lata, aby rodziny, poprzez modlitwę, wypraszały u Jezusa Chrystusa, za pośrednictwem Ryterskiej Pani, potrzebne łaski. Peregrynacja ma na celu szerzenie kultu Matki Bożej Uzdrowienie Chorych wśród parafian, oraz wzmocnienie wiary wśród chorych i ciepiących poprzez wysłuchane przez Maryję prośby.

 

Zadbano również o to, aby parafianie mieli dostęp do historii obrazu, tekstu nowenny, modlitw i pieśni ku czci Ryterskiej Matki Bożej, które zostały zawarte w książeczkach wydrukowanych na czas peregrynacji. Modlitewniki można nabyć w kościele w Rytrze. Wraz z obrazem wędruje także księga pamiątkowa, do której wierni mogą wpisywać postanowienia, prośby i  łaski otrzymane za pośrednictwem Ryterskiej Matki Bożej. A oto historia cudownego obrazu Ryterskiej Matki Bożej Uzdrowienie Chorych:

 

Historia ryterskiego obrazu Matki Bożej Uzdrowienie Chorych sięga lat 30-tych. Wtedy to niejaki opat zakonny Chryzostom Drożdż z zakonu Bonifratrów z Wilna przyjeżdżał corocznie do Rytra, do krewnych. Po powrocie do Wilna, kilka razy we śnie otrzymuje polecenie, aby zawiózł do Rytra kopię obrazu Matki Bożej z tamtejszego kościoła. Zgłasza ten fakt przeorowi zakonu, lecz przeor lekceważy sen i sprawa cichnie.

 

W następnych latach każdorazowo po powrocie z Rytra sny i polecenia powtarzają się. Pojawia się również przestroga, że to ostatnia szansa, aby spełnić posłannictwo, bo w następnym roku będzie za późno. Udaje mu się przekonać przeora i uzyskać zgodę. Dnia 14 maja 1932 roku ofiarował litografię obrazu do Rytra.

 

W niedługim czasie po powrocie do Wilna, topi się podczas kąpieli w przepływającej przez miasto Wilejce. Obraz Matki Bożej zostaje umieszczony w zakrystii ryterskiego kościoła. Słabiej jakości litografia ulega wyblaknięciu.

 

Dzięki staraniom ówczesnego proboszcza parafii, ks. Józefa Woźniackiego, oraz po uzgodnieniach z kurią biskupią, wizerunek Matki Bożej zostaje przemalowany na deskę lipową w dniach 16.07 - 02.08.1962 roku przez siostrę Alicję z zakonu Sióstr Felicjanek. Obraz otrzymuje specjalnie wykonaną ramę.

 

W celu wyeksponowania buduje się i urządza kaplicę ku czci Matki Bożej Uzdrowienie Chorych. Wprowadza się specjalne nabożeństwa i nowennę. Obraz Matki Bożej Uzdrowienie Chorych jest otaczany coraz większym kultem, pojawiają się pierwsze prośby i podziękowania od wiernych, składane są liczne wota. Na podstawie licznych podziękowań można stwierdzić, że wielu szukających pomocy u Ryterskiej Matki zostało wysłuchanych.

 

Obraz Matki Bożej Uzdrowienie Chorych był czczony w kaplicy starego kościoła, następnie w kaplicy pod nowym kościołem, a dzisiaj w ołtarzu kaplicy nowego kościoła. 02.08.2012 roku ryterscy parafianie obchodzili 80-lecie przybycia obrazu do Rytra, oraz 50-lecie przemalowania obrazu na deskę lipową.

 

Od tego momentu wierni czciciele, w każdą II środę miesiąca o godzinie 6:30, 12:00, 18:00/17:00 (X-IV), gromadzą się licznie w kaplicy Matki Bożej na Mszę Świętą z nałożeniem rąk i modlitwą o uzdrowienie. Ponadto w każdą środę o godzinie 18:00/17:00 (X-IV) odprawiana jest nowenna.

 

 

 Nowenna do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych

 

Pieśń: „O Maryjo, witam Cię …” (lub inna pieśń maryjna)

 

O Maryjo, witam Cię, o Maryjo, kocham Cię, o Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe. (3 razy)

 

O Matko Boża Uzdrowienie Chorych, z pokorą i ufnością przychodzimy do Ciebie z naszymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać nasze błagania.

 

Matko Prawdziwej Miłości, Tyś patrzyła na mękę i konanie Twojego Syna, Ty stojąc pod krzyżem, razem z Nim dzieliłaś cierpienie, ból i poniżenie. Wejrzyj prosimy na nas, z tego Cudownego Obrazu; pociesz cierpiące dzieci Twoje, dotknij ich trosk i chorób; ulżyj w nieszczęściu i udręce; wspomóż, podnieś na duchu, w serca nasze wlej nadzieję i miłość.

 

Nie liczymy bowiem na własne zasługi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Już samo wezwanie: „Uzdrowienie Chorych”, którym Cię pozdrawiamy, napełnia nas głęboką ufnością w Twoją dobroć i potęgę.

 

Wiemy, że Twój Boski Syn, którego trzymasz na ręku wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć Mu przeto chorych i cierpiących, za których teraz w pokorze modlimy się do Ciebie. Oni mają szczególne prawo do Twojej dobroci. Bądź im Wspomożycielką, Uzdrowieniem i Lekarką. Wyproś im łaskę szybkiego powrotu do zdrowia, o które tak gorąco proszą. Amen.

 

 

Pieśń: „Ave Maryja” (lub inna pieśń maryjna)

 

1. Pozdrawiam Ciebie, Matko, mistrzyni moich dróg. Pozdrawiam Ciebie, Pani, nadziejo moich próśb. Pozdrawiam Cię, Królowo, w swe dłonie weź nasz los. I wspieraj, byśmy zawsze nieśli miłości ton.

 

Ref. Ave Maryja, woła cały świat. Ave Maryja, Matko Boga i nas. (2 razy)

 

2. Niech w sercach naszych zabrzmi dla Ciebie „Ave” pieśń. Niech maj trwa dla nas zawsze, w nim wzrasta Twoja cześć. Niech nigdy nie ustanie pozdrowień „Ave” moc, Ty naszym hymnem stań się, pragnieniem naszym bądź.

 

O Maryjo Uzdrowienie Chorych, Ty znasz nasze bóle i choroby. Wiesz jak trudno jest w pokorze dźwigać krzyż swego cierpienia i wytrwale nieść go przez życie. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami u Boga, abyśmy potrafili cierpliwie znosić wszystkie przeciwności losu i nigdy nie upadali na duchu. Błagamy Cię o to wołając:

 

Udziel nam pomocy, módl się za nami

(powtarzane po każdy wezwaniu).

 

Maryjo Uzdrowienie Chorych,

Matko nasza najlepsza,

Pośredniczko nasza u Boga,

Szafarko łask wszelkich,

Ulgo w chorobach,

Matko prawdziwej miłości,

Nauczycielko miłosierdzia,

Pocieszycielko smutnych,

Otucho zatroskanych,

Opiekunko samotnych,

Umocnienie słabych,

Nadziejo upadających na duchu,

Przyjaciółko odrzuconych,

Orędowniczko pogardzanych,

Matko cierpliwości,

Żywicielko głodnych,

Służebnico biednych,

Wsparcie potrzebujących,

Ucieczko grzeszników,

Zbawienie umierających,

Przewodniczko w drodze do nieba.

 

Tyś naszą Wspomożycielką, o Pani! Nadzieją w chorobach i cierpieniu!

 

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Maryję za Matkę, spraw, prosimy, abyśmy w każdej chorobie i cierpieniu, wzywali Jej pomocy i wypraszali sobie u Ciebie, naszego Zbawiciela, łaskę powrotu do zdrowia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

O Maryjo Uzdrowienie Chorych, tak trudno jest nam wytrwać w dobrym, gdy przychodzi choroba i ból; tak ciężko jest nam wówczas przyjąć wolę Bożą bez szemrania i narzekania na los. Dlatego też za wszystkie łaski, jakie wyprosiłaś nam u Pana Jezusa, a których nie potrafiliśmy przyjąć, w pokorze serca, wołamy do Ciebie:

 

Przepraszamy Cię, Maryjo Uzdrowienie Chorych

(powtarzane po każdy wezwaniu).

 

Za brak cierpliwości w chorobie,

Za chwile buntu wobec cierpienia,

Za brak wytrwałości w doświadczeniach życia,

Za narzekanie na przeciwności losu,

Za chwile zwątpienia i rozpaczy,

Za trwanie w grzechach,

Za brak silnej wiary,

Za zaniedbania w modlitwie,

Za odmawianie pomocy bliźnim,

Za … (można przeprosić Maryję za własne przewinienia),

Za brak ufności w miłosierdzie Boże.

 

 

Pieśń: „O Matko Boska Uzdrowienie Chorych…” (lub inna pieśń maryjna)

 

1. O Matko Boska Uzdrowienie Chorych z szumem Popradu płynie Twoja chwała. Lat osiemdziesiąt mija kiedyś z Wilna, z łask strumieniami do nas wędrowała.

 

Ref. O Matko Boska Uzdrowienie Chorych, w zielono – złotej Beskidu koronie. Otul błękitnym rąbkiem ukojenia, bólem zranione dusze serca skronie.

 

2. Jak Makowica na Rytrem się schyla, pochyl się Matko nad krzyż niosącymi. I jak wytrwałaś przy krzyżu Jezusa, bądź w czasie próby z nami cierpiącymi.

 

3. Na czas wędrówki po ziemskich dolinach, czuwaj nad nami na niebios przełęczy. Kiedy łza bólu zbliży nas do syna, spojrzyj na lud co w tej kaplicy klęczy.

 

O Maryjo Uzdrowienie Chorych, przyjmij nasze dziękczynienia za ogrom łask, jakie wypraszasz ludziom u Twego Syna Jezusa Chrystusa. Do Ciebie więc z radością wołamy:

 

Dziękujemy Ci, Maryjo Uzdrowienie Chorych

(powtarzane po każdy wezwaniu).

 

Za uzdrowionych z choroby,

Za wysłuchanych w błaganiu,

Za wyzwolonych z grzechu,

Za pogodzonych z cierpieniem,

Za pocieszonych w smutku,

Za utwierdzonych w wierze,

Za umocnionych w nadziei,

Za rozpalonych miłością,

Za Twoją dobroć nam okazaną,

Za matczyną opiekę od Ciebie doznaną,

Za … (można podziękować Maryi za otrzymane łaski ),

Za wszystkie łaski, za Twoją przyczyną nam dane.

 

Pieśń: „Maryjo, dziękujemy Ci...” (lub inna pieśń maryjna)

 

Ref. Maryjo, dziękujemy Ci, że pomagasz nam, że ocierasz łzy, dziękujemy Ci.

 

1. Że miłujesz nas, pragniesz z nami być. Gdyż bez Ciebie tu, ciężko ludziom żyć.   

 

2. Że przynosisz nam, Boże Dziecię Swe. Że rozdzielasz w krąg blaskiem łaski Twe.  

 

3. Żeś tak blisko wciąż, żeś jest Matką nam, że prowadzisz nas do niebieskich bram. 

 

O Maryjo Uzdrowienie Chorych, wstawiaj się za nami u Boga i racz wysłuchać naszych wspólnych błagań, które do Ciebie zanosimy, z ufnością wołając:

 

 

Prosimy Cię, Maryjo Uzdrowienie Chorych

(powtarzane po każdy wezwaniu).

 

Za chorych, abyś ich uzdrowiła,

Za cierpiących, abyś im w bólu ulżyła,

Za konających, abyś im zbawienie wyprosiła,

Za pogrążonych w rozpaczy, abyś w ich serca nadzieję wlała,

Za smutnych, abyś ich pocieszyła,

Za wątpiących, abyś im łaskę wiary uprosiła,

Za dotkniętych nieszczęściem, abyś ich na duchu podniosła,

Za osamotnionych, abyś ich nawiedziła,

Za biednych i potrzebujących, abyś ich w niedostatku        

      wspomogła,

Za błądzących, abyś im drogę prawdy ukazała,

Za grzeszników, abyś im z grzechów powstać pomogła,

Za … (można przedstawić Maryi własne prośby),

O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

 

 

Pieśń: „Matko Ryterska uzdrawiaj nas …” (lub inna pieśń maryjna)

 

1. Matko Uzdrowienia z doliny Przehyby, przybyłaś tu do nas z odległej krainy. Lat już osiemdziesiąt słyniesz tu łaskami. Bezgraniczną miłość rozlewasz nad nami.

 

Ref. Matko Ryterska uzdrawiaj nas, nieustannie w każdy czas. Łaską swą obdarzaj nas.

 

2. Jesteś teraz z nami na sądeckiej ziemi. Bądź naszą ostoją my tego pragniemy, by wszyscy mieszkańcy naszej okolicy, odwiedzali Ciebie tu w Twojej kaplicy.

 

3. Bądź z nami i wspieraj wszelkimi dobrami. Z tej wędrówki ziemskiej do Ciebie wołamy, aby Twa opieka panowała wszędzie, my Ciebie błagamy niech tak zawsze będzie.

 

4. Niech Cię uwielbiają za Twe łaski zdroje, bo Ty im usuwasz wszelkie niepokoje. Króluj nam tu zawsze w dolinie Popradu, miej w opiece również i naszych sąsiadów.

 

Modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

Uzdrowienie Chorych, módl się za nami. Tyś jest Róży Kwiat. Do Ciebie wołamy, proś Boga za nami, niech uzdrowi nas. (3 razy)

 

Pieśń: „O Maryjo, żegnam Cię…” (lub inna pieśń maryjna)

 

O Maryjo, żegnam Cię, o Maryjo, kocham Cię, o Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe. (3 razy)

  

 

1. Modlitwa do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych

 

O Dziewico Najczystsza, jedyna Ucieczko grzeszników i prawdziwa Matko nasza, Uzdrowienie Chorych. Oto ja, nędzny grzesznik, klęczę przed Twoim obrazem onieśmielony i upokorzony z powodu ciężkich grzechów moich, które mnie odwiodły od Boga i od Ciebie droga Matko moja.

 

O Pośredniczko moja i Opiekunko, zwróć Swoje oczy litościwe na mnie, wejrzyj na mój żal i wyjednaj łaskę przebaczenia. Twoim jestem o Matko Boska - Uzdrowienie Chorych, błagam Cię o litość i miłosierdzie. Tyś je okazywała swoim czcicielom - nie opuszczaj i mnie, niegodnego i spraw, aby Krew przelana Syna Twego, nie była dla mnie na zgubę, lecz na zbawienie.

 

Stałaś pod krzyżem, gdy Syn Twój wśród największych boleści umierał; spraw więc, abym i ja przeciwności tego świata cierpliwie znosił i niósł swój krzyż, naśladując Cię we wszystkim. Jeżeli kiedy, to przede wszystkim dziś mi tej pomocy potrzeba, abym nie upadł i nie uległ zniechęceniu.

 

Uciekają się do Ciebie wszystkie narody; wejrzyj na niedolę cierpiącej ludzkości, aby rychło powróciła do pokuty i do Boga, aby ponownie zakwitła gorąca wiara na całym świecie, a spokój, zgoda i jedność niech się stanie udziałem wszystkich mieszkańców ziemi. Tylekroć okazywałaś Swoją opiekę nad nami, okaż ją i teraz, gdyż dziś tym większej pomocy od Ciebie wyglądamy.

 

O Matko Uzdrowienie Chorych, pociesz nas i daj nam łaskę wytrwania w dobrym, abyśmy mogli wraz z Tobą już na ziemi, a potem w niebie, chwalić Boga wiecznie. Amen.

 

2. Modlitwa do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych

 

Matko Boża i nasza – Maryjo Uzdrowienie Chorych, dziękujemy Ci za opiekę, zachowanie od klęsk i nieszczęść, nieustanną troskę o zdrowie nasze – ducha  i ciała. Oddajemy w Twoją opiekę: ojczyznę naszą, całą parafię, nasze rodziny, każdego kto znajduje się w potrzebie. Szczególnie polecamy Ci chorych i cierpiących, zagubionych życiowo i oddalonych od Boga.

 

Pozdrawiamy Cię Maryjo - Uzdrowienie Chorych i przyzywamy jako Orędowniczkę i Opiekunkę. W Twoim ręku są skarby Bożych łask. Ty jesteś ich Szafarką, Tyś Bramą Niebios. W Tobie jest nadzieja nasza na szczęśliwą wieczność. Amen.

 

3. Modlitwa do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych

 

O Maryjo! Krynico Życia! Z głęboką wiarą i wielką nadzieją proszę Cię pokornie zwróć na mnie łaskawe, pełne dobroci spojrzenie i okaż mi miłosierdzie. Wstaw się za mną do Boga, najlepszego Ojca i uproś mi zbawienie duszy, zdrowie ciała oraz tę łaskę, której najbardziej potrzebuję… (można przedstawić Maryi własne prośby). Pragnę z całego serca jak najlepiej ci służyć, przez całe życie. O Matko Zdrowia, racz nie gardzić prośbami naszymi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj! Amen. Matko Boża Uzdrowienie Chorych, módl się za nami.

 

 

Litania do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych

 

Kyrie, elejson, Chryste elejson, Kyrie, elejson,

Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo - módl się za nami.

Matko Boża Uzdrowienie Chorych - módl się za nami.

Matko pod krzyżem stojąca - módl się za nami.

Matko miłosierna - módl się za nami.

Niebieska Lekarko dusz naszych - módl się za nami.

Orędowniczko nasza u Syna - módl się za nami.

Pani łagodna i bardzo łaskawa - módl się za nami.

Nadziejo chorych i strapionych - módl się za nami.

Męstwo cierpiących i prześladowanych - módl się za nami.

Pocieszycielko zasmuconych - módl się za nami.

Oparcie niewinnych i pokrzywdzonych - módl się za nami.

Ostojo cichych i pokornych - módl się za nami.

Opiekunko rodzin dotkniętych cierpieniem - módl się za nami.

Zwiastunko Bożego pokoju - módl się za nami

Wspomożycielko uciekających się do Ciebie - módl się za nami.

Wzorze cierpliwości - módl się za nami.

Ratunku ginących grzeszników - módl się za nami.

 

Abyśmy wiernie Synowi Twemu służyli - przyczyń się za nami.

Abyśmy we wszystkim pełnili Jego świętą wolę - przyczyń się za nami.

Abyśmy grzechami ciężkimi Go nie zasmucali - przyczyń się za nami.

Abyśmy cierpienia nasze przyjmowali z pokorą - przyczyń się za nami.

Abyśmy w rozpacz nie popadali - przyczyń się za nami.

Abyśmy chorym z miłością służyli - przyczyń się za nami.

Abyśmy w chorobie ducha nie tracili - przyczyń się za nami.

Abyśmy od niebezpieczeństw duszy i ciała zostali zachowani - przyczyń się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, Ty okazujesz nam nieskończone miłosierdzie swoje przez znaki i cuda, dokonane za wstawiennictwem naszej Matki, Niebieskiej Lekarki. Pokornie Cię prosimy, abyśmy za Jej przyczyną cieszyli się łaską zdrowia duszy i ciała oraz osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Ryterska Matko Boża Uzdrowienie Chorych,

módl się za nami.