KATECHEZA KLASY 3


Katecheza – 5.06.2020r.

 

I. GODNE PRZYJĘCIE KOMUNII ŚWIĘTEJ

Katechizm – str. 160-162

- wypisać: „Co odpowiesz…” – str. 161. Nauczyć się na pamięć tej odpowiedzi.

- Pomyśleć i wypisać – jak się przygotować na godne przyjęcie Komunii Świętej

- Ułożyć swoją modlitwę – prośbę, aby Chrystus przyszedł do Twego serca – str. 162.

- z książeczki przeczytać modlitwę przed i po Komunii Świętej

- powtarzać i zapamiętać stałe część Mszy Świętej

 

II. Uwaga! Spotkanie katechetyczne w kościele – WTOREK

- klasa III A – g. 16:30

- klasa III B – g. 18:30

 

Czcigodni Rodzice!

 

Spotkanie uczniów klas III z jednym z rodziców będzie w sobotę 30 maja:

- III a godz. 9:30,

- III b godz. 11:00.

 

Zapraszam!

 

Katecheza – 22.05.2020r.

 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

 

*Dziecko z pomocą rodziców zapozna się z tematami:

a) „Modlitwa przed rachunkiem sumienia” (Modlitewnik – str. 170)

b) Rachunek sumienia – str. 171-174

c) Żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy – str. 174

 

UWAGA – Rodzice uczniów klas trzecich

 

Uczniowie klas trzecich przyjdą obowiązkowo na spotkanie z rodzicami – jeżeli to możliwe z ojcem i matką:

- wtorek (19.05) – klasa III A o godz. 18:00

- środa (20.05) – klasa III B o godz. 18:00

* Będzie odprawiona Msza Święta z nabożeństwem majowym w intencji dzieci i rodziców

* Omówiony zostanie plan przygotowania dzieci do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej

 

Katecheza – 15.05.2020r.

 

SAKRAMENT CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ

Eucharystia – Obrzędy Mszy Świętej

 

* Zapoznać się z całym przebiegiem i tekstami Mszy Świętej (książeczka „Błogosławieni” str. 139-163)

* Zapamiętać stałe części Mszy Świętej:

- Panie zmiłuj się nad nami

- Chwała na wysokości Bogu

- Wierzę w jednego Boga

- Święty, Święty, Święty…

- Baranku Boży…

- Panie nie jestem godzien…

 

Katecheza – 13.05.2020 r.

PRZYPOMNIENIE KATECHIZMU PAMIĘCIOWEGO

1. Główne prawdy wiary

2. Sakramenty Święte

3. Trzy cnoty Boskie

4. Dary Ducha Świętego

5. Pięć warunków sakramentu pokuty

6. Pięć przykazań kościelnych

7. Uczynki miłosierne względem ciała

8. Siedem grzechów głównych

9. Rzeczy ostateczne

10. Akt wiary, nadziei, miłości, żalu

 

Uczeń z pomocą książeczki – „BŁOGOSŁAWIENI” powtarza i zapamiętuje

/str. 18-26/

 

Katechezy - 6 i 8 maja

 

I. MARYJNY miesiąc MAJ

 

• W maju odprawiajmy „MAJÓWKI” ku czci Matki Bożej

- w kościele o godz. 7:00 i 18:00 (do 50 osób)

- w kapliczkach w czasie pandemii nie mamy możliwości, aby się zgromadzić

- w domu rodzinnym - ustalcie w rodzinie dogodną porę, aby razem:

* odmówić Litanię Loretańską

* zaśpiewać pieśń do Matki Bożej

• W zeszycie ucznia:

- narysować kapliczkę przydrożną (wykorzystać kolory)

- z książeczki „BŁOGOSŁAWIENI” wypisać 5 wybranych tytułów pieśni Maryjnych (str. 357-375)

 

II. POWIERZAMY SIĘ BOGU PRZEZ MARYJĘ

 

• Uczeń zapozna się z Litanią Loretańską (książeczka – str. 110)

• Nauczy się modlitwy „Pod Twoją obronę” – str. 114.

• Przeczyta w dowolnym czasie Modlitwy do Matki Bożej (książeczka – str. 114-117).

 

I. MODLITEWNIK – „BŁOGOSŁAWIENI” Pamiątka pierwszej Komunii Świętej

 

1. Zapoznać się z modlitewnikiem „BŁOGOSŁAWIENI”, który będzie pomocny w przeżyciu pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii Świętej

a. przeczytać uważnie „WSTĘP”

b. zapoznać się ze spisem treści

c. przypomnieć sobie „Modlitwy poranne” – str. 11-17

 

II. ŚWIĘTY JÓZEF – Patron parafii

 

W dniu 1 maja obchodzimy liturgiczne wspomnienie Świętego Józefa w tytule „Rzemieślnika” – „Robotnika”. Dla naszej parafii jest to Uroczystość Odpustowa

1. Z książeczki własnej (str. 118) odmówić Litanię do Świętego Józefa

2. Z Pisma Świętego przeczytać z rodzicami fragment – Ewangelia wg św. Mateusza – Mt 1,16-24

3. Do zeszytu wypisać z własnej książeczki tytuły pieśni do Świętego Józefa.

 

Katecheza - 22.04 i 24.04

 

I. Zapoznaj się z katechezą – nr 44 (podręcznik) str. 157-159 - „Bóg dawcą pokoju”

- uzupełnić strony zgodnie z poleceniami

- „praca domowa” – oznaczyć cyframi (1,2,…) i zielonym kolorem zakreślić listki, zapisać ułożone zdania.

 

II. Powrócić do katechezy – nr 34 „Wyznajemy naszą wiarę” – str. 120-122.

- Zapamiętać i umieć mszalne wyznanie WIARY „Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,…” – str. 120.

 

Do Rodziców – uwaga!

 

Zapraszam na spotkanie jednego z rodziców o godz. 18:00

- piątek – kl. III A

- sobota – kl. III B

Możliwość spowiedzi od 17:15.

Podane będą informacje.

 

 

Katecheza – 15.04.2020r.

Zapoznać się z katechezą „ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”.
Katechizm – str. 218-219. / nr 63.
Wykonać polecenia w katechizmie.

 

Katecheza – 17.04.2020r.

Z pomocą rodziców dziecko poznaje i uczy się modlitwy „KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”.
Katechizm – str. 220.

 

* Niech w domu dziecka klasy trzeciej będzie zabrane – DARMOWO – z kościoła przez rodzica:

- książeczka „8 tajemnic Eucharystii”,
- czasopismo „Chrystus i Ty”.

* Kościół jest otwarty każdego dnia.

*Jest również dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”.

 

Katecheza - 8.04.2020r.

 

1. Zapoznać się z katechezą nr 43 – „Bóg naszym Ojcem” – katechizm str. 153-156.

Wypełnić polecenia proponowane w katechizmie.

2. Z „Modlitewnika” rodziców nauczyć się pieśni wielkanocnych:

a) „Wesoły nam dzień dziś nastał” – 3 zwrotki,

b) „Zwycięzca śmierci…” – 2 zwrotki.

 

1 kwietnia - środa

 

1. Powtarzamy z podręcznika katechezy:

a. nr 26, str. 97-99,
b. nr 27, str. 100-102.

2. Z pomocą rodziców uczniowie niech uczą się systematycznie stałych części Mszy Świętej:

a. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu…
b. Chwała na wysokości Bogu…
c. Wierzę w jednego Boga…
d. Święty, Święty, Święty…

Pomocą niech będą „Książeczki – Modlitewniki”, które posiadają rodzice.

 

3 kwietnia – piątek


1. Uczniowie niech zapoznają się z katechezą nr 42, str. 150-152.
Na stronie 152 do części „Praca domowa” narysuj dodatkowo:
a. palmę wielkanocną,
b. Baranka paschalnego,
c. paschalik.

 

* Dzieci niech uczestniczą z rodziną w transmisjach Mszy Świętej i Nabożeństw.

 

Drodzy uczniowie i rodzice klas trzecich!

 

1. Proszę powtórzyć przerobione katechezy z podręcznika:

a. nr 23 – str. 88-90
b. nr 24 – str. 91-93
c. nr 25 – str. 94-96

 

2. Zapamiętać formułę spowiedzi:

- katechizm – str. 101

 

3. Przeczytać uważnie z rodzicami:

„Przypowieść o synu marnotrawnym”
Ewangelia św. Łukasza, rozdział 15, wiersze 11-32 (Łk 15,11-32)


4. Z pomocą rodziców niech każdy uczeń zapozna się i zgłębi kolejną katechezę:

„Stół łączy rodzinę” – katecheza nr 41, str. 146-149.
Wykonać zalecone ćwiczenia oraz zadanie domowe.

 

Szczęść Boże – ks. proboszcz

 

[pobierz] 0.1 MB Pytania-do-I-Komunii

Materiały dla uczniów klas III

[pobierz] 0.1 MB Piesni-na-eucharystie

Teksty piosenek dla uczniów klas III