DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNA


 

DSM - Dziewczęca Służba Maryjna

 

Nazwa ta zawiera najkrótszą syntezę programu duszpasterskiego realizowanego dla duchowego i moralnego rozwoju dziewcząt.

 

Oto pełniejszy sens określenia Dziewczęca Służba Maryjna:  

 

Dziewczęca – świadomie i wbrew modnej dziś i wszechobecnej koedukacji, prowadzimy pracę z dziewczętami mając na uwadze szczególnie te potrzeby, które wynikają z faktu, że są kobietami „in statu ferii” - czyli na tym etapie, kiedy kobiecość w nich dopiero się budzi i rozwija. Chcemy pomóc im zarówno w odkryciu właściwego obrazu ideału dziewczyny i kobiety chrześcijańskiej, jak i w trudnej pracy nad kształtowaniem swej osobowości. Do naszych grup mogą należeć dziewczęta w wieku od 9 do 16 lat. 

 

Służba – określenie to mówi o celu istnienia grupy. Jest nim najogólniej mówiąc służba, czyli działanie dla czyjegoś dobra, poświęcenie sił, praca dla jakiejś ważnej i dobrej sprawy czy idei. Służyć, to znaczy także „być do czyjejś dyspozycji, być komuś w czymś pomocnym” (por. Słownik j. polskiego, t. III, s. 262, Warszawa 1981). Inspirację do kształtowania takiej postawy można czerpać zarówno z życia świeckiego, w którym nawet określone ważne zawody nazywa się służbą (służba zdrowia, służba wojskowa, itp.), jak i przede wszystkim ze źródeł religijnych.

 

Sam Chrystus, Syn Boży, nazywany przez Proroków Starego Testamentu „Sługą Jahwe”, przyszedł, aby służyć i polecił Apostołom, by byli sługami wszystkich. Szczególnie bliskim i zawsze aktualnym ideałem służby jest dla dziewcząt Maryja. Dlatego przyjęta nazwa zawiera przymiotnik „Maryjna”.

 

Maryjna – Dziewica z Nazaretu powiedziała przy Zwiastowaniu, że jest i pragnie być zawsze służebnicą Pańską. W czasie swego ziemskiego życia służyła Chrystusowi, pomagała Apostołom i pierwszym gminom chrześcijańskim. Teraz służy Kościołowi jako Jego najlepsza Matka.

 

 

Dziewczęta należące do DSM parafii Rytro:

 

Anna Stasiek                                                   Julia Półtorak

Monika Poczkajska                                        Anita Poczkajska

Alicja Gizicka                                                 Natalia Świerczek

Rita Padula                                                    Anna Łękawska

Aleksandra Łękawska                                   Aleksandra Jeremnko

Anna Dudczak                                               Julia Kulig

Gabriela Dulak                                              Klaudia Gardoń

Joanna Dudczak                                            Weronika Weber

Daria Maurek

Marlena Cięciwa

Weronika Wójciak

Magdalena Tokarczyk

Katarzyna Miechurska

Natalia Padula

Dominika Uroda

Aleksandra Pawlik

Żaneta Maurek

 

Zajęcia DSM w naszej parafii to:

 

- spotkania raz w tygodniu

- uczestnictwo w procesjach i nabożeństwach

- uczestnictwo w odpustach parafialnych

- noszenie feretronów i poduszek

- czuwanie przy ciemnicy i grobie

- udział w kolędowaniu misyjnym

- wspólny śpiew na scholi w czasie Mszy Świętych