SIOSTRY ZAKONNE


 

 

Siostry Felicjanki

Roztoka Ryterska 10

tel. 18 446-90-90 

 

s. Dolores (Małgorzata) Socha - przełożona i katechetka

s. Tymoteusza (Anna) Tupaj - zakrystianka

s. Maksymilia (Janina) Kierepka  - prowadzenie domu

 

 

„Pragniemy, aby przez wszystko i od wszystkich Bóg był znany, kochany  i wielbiony”.

 

To główne motto, którym żyją w swojej pracy zakonnej Siostry Felicjanki. Pełna nazwa to Zgromadzenie Sióstr świętego Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka (Siostry Felicjanki). Powstało w Warszawie w 1855 roku. Był to okres wielkiego niepokoju i ciemiężenia narodu polskiego przez zaborców. Zgromadzenie to zostało założone przez bł. Marię Angelę – Zofię Truszkowską przy współpracy i kierownictwie duchowym błogosławionego o. Honorata Koźmińskiego – kapucyna.


Całe życie bł. Marii Angeli było przeniknięte duchem służby najbardziej potrzebującym, a przede wszystkim troską o zbawienie wszystkich ludzi. Założycielka zmarła w opinii świętości 10 października 1899 roku w Krakowie. Została beatyfikowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1993 roku w Rzymie. Liturgiczne Święto bł. Marii Angeli Truszkowskiej to 10 październik.

 

O. Honorat Koźmiński poświęcił się całkowicie pracy duszpasterskiej, w której istotne miejsce zajmowała posługa  w konfesjonale. Przychodzili do niego ludzie, którzy pragnęli pogłębienia życia duchowego. O. Honorat wywarł wielki wpływ na Marii Angeli. Pomagał jej w odczytaniu woli Bożej i znaków czasu, czego owocem było założenie Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. Maria Angela prosiła swoje siostry: „Wszystkim bez wyjątku nieście pomoc, do tego Was powołanie zobowiązuje, aby nikogo nie wyłączać, bo każdy jest bliźnim naszym”.


W roku 1899 – przed śmiercią założycielki Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Obecnie Zgromadzenie liczy dwanaście prowincji. W Polsce istnieją trzy prowincje (Kraków, Przemyśl, Warszawa), siedem prowincji w Stanach Zjednoczonych, jedna prowincja w Kanadzie oraz jedna w Brazylii. Siostry pracują także we Włoszech (Rzym), Francji, Anglii, Meksyku, Estonii, Kenii i na Ukrainie. Siostry Felicjanki pracują w różnych apostolatach, szczególnie wspomagają ubogich i opuszczonych. Siostry ponadto służą dziełu Ewangelizacji oraz poświęcają się katolickiemu wychowaniu dzieci i młodzieży.

 

Dzięki staraniom ks. Józefa Woźniackiego Siostry Felicjanki zostały sprowadzone w 1953 roku do Rytra. Mieszkają w domu zakonnym, a patronką ich domu jest Matka Boża Dobrej Rady.

 

DOM ZAKONNY SIÓSTR
DOM ZAKONNY SIÓSTR