RÓŻE RÓŻAŃCOWE


 Spotkanie modlitewne "Parafialnego Bractwa Róż Żywego Różańca"

i zmiana tajemnic, zawsze w drugą niedzielę miesiąca,

po Mszy Świętej o godz. 8.00

 

 

Róże Mężczyzn

 

 „Św. Franciszka z Asyżu – zelator Wójciak Józef (Sucha Struga 109)

 

„Św. Alberta Chmielowskiego” – zel. Łękawski Stanisław (Rytro 315)

 

„Św. Maksymiliana Kolbego” – zel. Tokarczyk Maria (Roztoka Ryt. 33)

 

„Św. Antoniego Padewskiego – zel. Klag Tomasz (Obłazy Ryterskie 8)

 

„Świętego Józefa” – zel. Tokarczyk Eugeniusz (Rytro 123)

 

 

Róże Kobiet

 

 „Świętej Elżbiety – zelatorka Łękawska Krystyna (Rytro 87)

 

„Świętej Doroty” – zel. Gaworowska Helena (Rytro 293)

 

„Błog. Karoliny Kózka” – zel.  Kluska Zofia (Rytro 174)

 

„Świętej Anny”- zel. Maurek Zofia (Rytro 157)

 

„Św. Urszuli Ledóchowskiej” – zel. Tokarczyk Maria (Rytro 123)

 

„Świętej Klary” – zel. Obrzud Maria (Obłazy Ryterskie 50)

 

„Św. Teresy od Jezusa” – zel. Olszowska Maria (Rytro 365)

 

„Świętej Kingi” – zel. Koral Waleria (Sucha Struga 11)

 

„Świętej Rodziny” – zel. Nosal Zofia (Sucha Struga 107)

 

„Św. Jadwigi Królowej” – zel. Dziedzina Helena (Rytro 368)

 

„Świętej Rity” – zel. Cięciwa Zofia (Sucha Struga 33)

 

„Świętej Cecylii” – zel. Wojtas Anna (Obłazy Ryterskie 20)

 

 

 

 "Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia."


Powyższe słowa pochodzą z listu apostolskiego Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae dotyczącego tej pięknej modlitwy, jaką jest różaniec. Warto wczytać się w słowa tego listu jeśli chce się głębiej zrozumieć piękno i moc tej modlitwy. Bo jest to modlitwa której stale na nowo trzeba się uczyć.

 

Istota różańca

 

Mimo, że różaniec jest modlitwą Maryjną, w jego centrum zawsze powinien stać Jezus Chrystus. Jak pisze Jan Paweł II: "Różaniec bowiem, choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym.". Widać to w modlitwie "Zdrowaś Maryjo" gdy rozdzielamy ją na dwie części. Tą pierwszą w której wychwalamy i błogosławimy Maryji kończymy słowami "błogosławiony

owoc żywota Twojego JEZUS".
Potem rozważamy tajemnicę związaną z życiem naszego Zbawiciela i kończymy prośbą - "módl się za nami grzesznymi" - o wstawiennictwo Matki

Najświętszej u Jej Syna. 


Moc tej modlitwy wynika właśnie z tej niesamowitej relacji Maryji i Jezusa. Różaniec to szkoła Maryji. W jaki sposób? Apostołowie byli z Jezusem tylko dwa, trzy lata, podczas gdy Maryja była z przy Nim od poczęcia aż po Wniebowstąpienie - przez 33 lata. Jaka była Jej postawa przez cały ten czas? "(...) Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu" (Łk 2,19)


Czy w tym świetle wszystko nie staje sie jasne. Bo czymże innym jest Różaniec jeśli nie stawaniem obok Maryji patrzącej na Jezusa i rozważaniem tego co się wydarzyło w życiu naszego Zbawiciela.


"Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego (Ave Maria) przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez -można by powiedzieć - Serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy(...)" (JPII, Rosarium Virginis Mariae).

 

Kontempluj, a nie bądź gadatliwy jak poganin powtarzając

bezmyślnie formuły

 

Różaniec ma być przede wszystkim modlitwą kontemplacyjną. Najważniejsze nie jest zatem utrzymanie samej formy. Nie ważne, czy odmówimy 10 "Zdrowaś Maryjo", czy tylko 6. Podstawą tej modlitwy jest bowiem rozmyślanie nad konkretną tajemnicą życia Jezusa. W wielu wspólnotach praktykuje się różne formy odmawiania różańca podkreślające ten medytacyjny charakter. Jedną z form jest na przykład różaniec "z dopowiedzeniami". Polega to na tym, że wszyscy wspólnie modlą się słowami modlitwy "Zdrowaś Maryjo" aż do słowa Jezus. Następnie ma miejsce chwila milczenia, po której "dopowiada" się do rozważanej tajemnicy korespondującą z nią sentencję. Na przykład rozważając tajemnicę Bożego Narodzenia dziękuje się za dar macierzyństwa, czy za swych rodziców. Rozważając tajemnicę Ukoronowania Cierniem przeprasza się za nieczyste myśli.


Wielu wiernych stosuje też ukształtowane przez tradycję dopowiedzenia. Takie jak na przykład: "Któregoś Ty, o Panno, w świątyni znalazła", czy "Który za nas był ubiczowany". Ważne jednak i tu jest milczenie. Ta chwila na uświadomienie sobie wydarzeń z życia Jezusa, na dodanie słów podziękowania, dziękczynienie, przeprosin, czy próśb.

 

Różaniec lekarstwem współczesności

 

Modlitwa ta leczy po pierwsze z gonitwy codzienności. Wymaga ciszy, milczenia, uspokojenia i skupienia się na duchowym aspekcie życia. Jest zatem doskonałą drogą do świętości. Papież Jan Paweł II podkreśla w swym liście, że "Chrześcijaństwo powinno wyróżniać się przede wszystkim sztuką modlitwy ". Gdy wielu ludzi poszukując metod kontemplacji i wyciszenia trafia na różnorakie filozofie wywodzące się z religii wschodu, my chrześcijanie powinniśmy pokazywać, że świat Zachodni także wykształcił i od lat praktykuje medytacyjna modlitwę, która jest w zasięgu ręki każdego człowieka. 

 

O co się modlić?

 

W swych modlitwach nie powinniśmy sie skupiuać tylko na swoim życiu i na najbliższym otoczeniu. Jan Paweł II poleca dwie sprawy nurtujące dzisiejszy świat - pokój na świecie i modlitwę za rodziny.