GMINA RYTRO


GMINA RYTRO

 

Rytro jest malowniczą górską miejscowością położoną w południowej części powiatu nowosądeckiego (województwo małopolskie). Leży w Beskidzie Sądeckim, w dolinie rzeki Poprad. Najwyższym szczytem na terenie gminy (a zarazem w całym Beskidzie Sądeckim) jest Radziejowa (1262 m n.p.m.). Od wschodu natomiast, w paśmie Jaworzyny Krynickiej, dominuje nad Rytrem rozłożysta Makowica (948 m n.p.m.)

 

Gmina Rytro jest najmniejszą i najmłodszą gminą województwa. Na jej terenie znajduje się 5 sołectw: Rytro, Roztoka Ryterska, Obłazy Ryterskie, Sucha Struga i Życzanów z osiedlem Podmakowica. Gmina Rytro liczy 3800 mieszkańców. Ponad połowa obszaru gminy to teren górzysty, w przeważającej części zalesiony (użytki leśne stanowią 74 % powierzchni).

 

Pierwsze pisemne informacje o Rytrze zawdzięczamy dziejopisowi Janowi Długoszowi. W jego „Księdze uposażeń diecezji krakowskiej” z ok. 1475 r. znajdujemy wzmiankę o testamencie kasztelana sądeckiego Piotra Wydżgi i zarządzanym przez niego zamku w Rytrze (nazwa Rytro wywodzi się od niemieckiego „Ritter” - „rycerz”). Nie jest znana data powstania zamku. Jako drewniany gródek istniał prawdopodobnie już pod koniec I połowy XIII w. Murowany zamek w Rytrze wzniesiono najprawdopodobniej na miejscu drewnianej strażnicy, na przełomie XIII i XIV wieku. Być może pierwotnie był własnością rycerską. Pewne jest natomiast, że z początkiem XIV wieku stanowił już własność królów polskich.

 

W XIV-XVI w. Rytro było znaną i często odwiedzaną miejscowością. Podróżowali tędy, zatrzymując się w zamku, Władysław Łokietek, jego córka a zarazem późniejsza żona króla Węgier Elżbieta Łokietkówna, Kazimierz Wielki, Jadwiga Andegaweńska, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, królewicz Kazimierz - późniejszy święty. W II połowie XVI wieku świetność zamku należała już do przeszłości. Od tamtego czasu opuszczony zachował się do naszych dni jako ruina. Po upadku znaczenia ryterskiego zamku, wioski wcześniej mu podlegające weszły w skład królewskiego starostwa z siedzibą w Barcicach.

 

W 1770 r. wykorzystując działania Konfederacji Barskiej, Austria (na dwa lata przed I rozbiorem) dokonała aneksji m.in. starostwa sądeckiego i barcickiego. Około roku 1840 w ramach akcji kolonizacyjnej osiedlono w rejonie Rytra kilkanaście rodzin niemieckich.

 

W okresie międzywojennym walory turystyczno-wypoczynkowe spowodowały napływ letników z wielu regionów odrodzonego państwa polskiego. Wkrótce Rytro uzyskało status miejscowości klimatycznej z prawem pobierania taksy. Napływ gości spowodował utworzenie pierwszych pensjonatów. Powstały wtedy: „Szarotka”, „Nadzieja”, „Podhale”, „Esplanada”, „Świtezianka”, „Nasza”, „Jutrzenka”, „Zacisze”. W XIX i w XX w. przebywało w Rytrze wielu znamienitych gości. Bywali tu ludzie nauki, np. prof. Edward Lubicz-Niezabitowski, wybitni politycy - Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński, gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski, Wincenty Witos, znani pisarze - Michał Bałucki i Maria Kownacka, która właśnie w okolicach Rytra umieściła akcję swej znanej opowieści dla dzieci „Rogaś z doliny Roztoki”.

 

Od pierwszych dni września 1939 r. teren obecnej gminy znalazł się pod okupacją hitlerowską. Niemal natychmiast rozwinął się tu ruch oporu. Pierwszym jego przejawem było powstanie kurierskich tras przerzutowych z Nowego Sącza do Budapesztu. W późniejszym czasie powstały aktywnie działające oddziały partyzanckie AK i BCh. Dowódcą największego, podległego komendzie AK był Julian Zubek „Tatar”. Po zakończeniu II wojny światowej obszar Beskidu Sądeckiego był terenem działania partyzantki antykomunistycznej. Najsilniejszą organizacją prowadzącą walkę z narzuconymi Polsce władzami była Polska Podziemna Akcja Niepodległościowa.

 

Najciekawszym zabytkiem gminy są ruiny zamku królewskiego w Rytrze (aktualnie na terenie wsi Sucha Struga), powstałego zapewne u schyłku XIII wieku. Zamek zbudowany był na planie nieregularnym. Składał się z wysokiej, potężnej kamiennej wieży oraz budynku mieszkalnego. Całość otaczał trójkątny mur obwodowy, zaopatrzony w otwory strzelnicze. Do dnia dzisiejszego zachowała się cylindryczna wie-ża, fragmenty muru obwodowego oraz resztki muru części mieszkalnej.

 

Innym zabytkiem Rytra o charakterze fortyfikacyjnym jest też położony na pn. zachód od centrum Rytra na górze Połom schron połowy (tradytor) z 1939 r.

 

Na terenie gminy Rytro zachowało się wiele drewnianych budynków pochodzących z przełomu XIX i XX w. oraz z początku XX w., wpisanych do rejestru zabytków. Są to m. in. dawne wille letniskowe i pensjonaty, leśniczówka z 1934 r. w Roztoce Ryterskiej, kuźnia z początku XX w. w Suchej Strudze, plebania, zabudowa w bezpośrednim sąsiedztwie wzgórza zamkowego, kilka starych domów w Obłazach i Roztoce, a także dawna zabudowa pasterska w przysiółku Polana Makowica.

 

Gmina Rytro jest gminą turystyczno-wypoczynkową, o czym zdecydowało jej położenie pomiędzy pasmami Jaworzyny Krynickiej od wschodu i Radziejowej od zachodu. Położona wśród przepięknych gór jest wspaniałym terenem rozwijania pieszej turystyki górskiej. Obszar jej przecina wiele atrakcyjnych szlaków turystycznych.

 

Przebiega tędy najważniejszy (czerwony) szlak beskidzki, rozpoczynający się w Ustroniu (Beskid Śląski) a kończący w Wołosatem (Bieszczady). Inny ciekawy szlak, znakowany na niebiesko prowadzi z Rytra malowniczą doliną Roztoki Wielkiej, przez Wdżary Wyżne i Wietrzne Dziury do schroniska na Przehybie. Stąd można kontynuować wędrówkę aż do Szczawnicy. Niezwykle interesującą propozycją wycieczkową w pasmo Jaworzyny Krynickiej jest szlak przyrodniczy im. Adama hrabiego Stadnickiego, wiodący z Życzanowa przez Makowicę, Halę Łabowską, rezerwat Uhryń do Łabowej. Prowadzi on przez najcenniejsze, czasem najdziksze, ostępy dawnej puszczy karpackiej.

 

Niezależnie od wymienionych wyżej szlaków wytyczono kilka tras gminnych.

 

Wszystkie te szlaki obfitują we wspaniałe widoki. Przepiękna panorama rozciąga się z wieży na Radziejowej. Widać stąd cały Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy, Pogórze Rożnowskie, Tatry, Pieniny Gorce i Babią Górę. Pysznych widoków dostarcza również Góra Zamkowa w Rytrze i schronisko na Cyrli.

 

 

Miłośnikom narciarstwa Rytro oferuje stację narciarską „Ryterski Raj” oraz kilka szlaków narciarskich prowadzących między innymi na Przehybę i na Halę Łabowską. Popularną dyscypliną sportową w Rytrze są biegi długodystansowe. Od 2006 organizowany jest międzynarodowy Maraton Wyszehradzki z Podolińca na Słowacji do Rytra.

 

Niewątpliwą atrakcją turystyczną jest półtoragodzinny spływ łodziami płaskodennymi lub kajakami z Piwnicznej do Rytra. Atrakcją Rytra jest Park Linowy ABIandia - system platform i przeszkód zawieszonych na linach.

  

Znakomite warunki zapewnia gmina amatorom kolarstwa górskiego. Najbardziej wytrawnym poleca się ponad dziesięciokilometrową znakowaną niebiesko trasę z Rytra, doliną Małej Roztoki na Fugasówkę i przełęcz Żłóbki. Średni stopień trudności ma niebiesko oznaczona sześciokilometrowa pętla na trasie DW „Jantar” - Połom Wyżna - Dominików - Majerka - DW Jantar.

 

 Znacznie łatwiejszą wycieczkę (choć dłuższą) można zrobić na trasie Sucha Struga (most) - dolina Popradu - Życzanów - Głęboki Jar - Wola Krogulecka - dolina Popradu - Zajazd Ryterski (znaki czerwone). Inną propozycją jest trzykilometrowa czerwono znakowana trasa: Sucha Struga (most) - dolina Popradu - Limasy - Szczepany - Głębokie (ujęcie wody mineralnej).

 

Gmina Rytro to także bogactwo naturalnego środowiska przyrodniczego. Najcenniejsze obszary pradawnej puszczy karpackiej objęte są ochroną rezerwatową. Niedaleko źródeł potoku Roztoka wielki zwolennik ochrony przyrody, leśnik z wykształcenia i zamiłowania, Adam hrabia Stadnicki utworzył już w 1924 r. jeden z najcenniejszych w Beskidzie Sądeckim rezerwatów - „Baniska”. Obszar rezerwatu wynosi 55,5 ha. Ochronie podlega tu drzewostan złożony z buka, jodły, świerka, jawora. Wiek drzewostanu waha się

od 90 do 170 lat.

 

Praktycznie cała gmina (za wyjątkiem terenów zabudowanych) podlega ochronie w ramach utworzonego w 1987 roku Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

 

Dolina Roztoki jest ostatnią doliną Beskidu Sądeckiego, którą ominęły regulacje koryt i dzięki temu zachowały się tutaj obszary podmokłych łąk i bagienek. Stały się one siedliskiem kilkunastu gatunków płazów (traszka, salamandra, żaba). Położone obok mokradeł suche i nasłonecznione zbocza są z kolei miejscem występowania kilku gatunków gadów (jaszczurka zwinka, padalec, zaskroniec, żmija). Występowanie na terenie Rytra tych rzadkich okazów spowodowało współpracę Stowarzyszenia Greenworks z samorządem gminy Rytro i Popradzkim Parkiem Krajobrazowym i utworzenie w 1996 r. pierwszego w Polsce gminnego Parku Ekologicznego.

 

Gminny Park Ekologiczny powstał w górnej części doliny Wielkiej Roztoki. Występują tu wszystkie żyjące na tym terenie płazy

(9 gatunków). Przygotowany specjalnie zbiornik wodny jest miejscem rozrodu tych zwierząt, a przebiegający przez niego pomost umożliwia ich obserwację. Wielkim ułatwieniem przy rozpoznawaniu poszczególnych roślin i zwierząt są ustawione w parku tablice, przedstawiające rysunki występujących tutaj gatunków.

 

Wspaniałe ryterskie lasy są ostoją wielu gatunków zwierząt. Z ssaków występują tu wilki, rysie, żbiki, jelenie, dziki, sarny i lisy. Niekiedy trafia tu także niedźwiedź brunatny. Świat ptaków reprezentują m.in. bocian czarny, głuszec, kruk, myszołów, puchacz, puszczyk. Występują także cenne gatunki płazów (np. salamandra, traszki, kumaki) czy gadów (np. żmija zygzakowata, zaskroniec, gniewosz plamisty). Z ryb spotyka się m.in. pstrąga potokowego. Tereny te obfitują w borówki, maliny, grzyby.

 

Czyste powietrze, nieskażona, miejscami dziewicza przyroda sprzyja rozwojowi pszczelarstwa. Na terenie gminy jest około 250 pni pszczelich, a pszczelarze dysponują najlepszymi produktami miodowymi - specjałem jest miód spadziowy, produkty pszczele i coraz bardziej popularna miodówka ryterska sporządzona według strzeżonej receptury.

 

W gminie funkcjonuje kilka gospodarstw agroturystycznych oferujących między innymi zdrową żywność i smaczne potrawy regionalne. W jednym z nich funkcjonuje pracownia garncarska, w której można poznać tradycyjne narzędzia i technologie wyrobu ceramiki.

 

Pewną atrakcją dla zwiedzających Rytro są elektrownie: wodna i wiatrowa, powstałe z inicjatywy proboszcza, księdza Franciszka Klaga. Potężny trójramienny wiatrak stojący na Połomi Niżnej już na stałe wpisał się w ryterski krajobraz. Wiatrak wykorzystuje siły wiejących tu wiatrów fenowych, tzw. ryterskich. Moc elektrowni przy wietrze 14 m/s sięga 160 kW. Elektrownia wodna z kolei napędzana jest nurtem potoku Roztoka.

 

Okolica ma szczególnie dobre warunki klimatyczne i cieszy się dużą popularnością jako letnisko i miejsce licznych obozów i kolonii. Rytro łączy walory spokojnej wsi, bazy turystyki górskiej i ekskluzywnego miejsca na urlop (w hotelu „Perła Południa” dostęp do krytego basenu). Na terenie gminy funkcjonuje 16 domów i ośrodków wypoczynkowych.

 

Możliwości uprawiania turystyki górskiej, rowerowej, konnej, grzybobrania czy narciarstwa sprawiają, iż gmina Rytro jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku przez cały rok.