RYTERSKI OBRAZ MATKI BOŻEJ UZDROWIENIE CHORYCH


OBRAZ MATKI BOŻEJ UZDROWIENIE CHORYCH

 

Historia ryterskiego obrazu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych sięga lat 30-tych. Wtedy to niejaki opat zakonny Chryzostom Drożdż z zakonu Bonifratrów z Wilna przyjeżdżał corocznie do Rytra, do krewnych. Po powrocie do Wilna, kilka razy we śnie otrzymuje polecenie, aby zawiózł do Rytra kopię obrazu Matki Bożej z tamtejszego kościoła. Zgłasza ten fakt przeorowi zakonu, lecz przeor lekceważy sen i sprawa cichnie.

 

W następnych latach każdorazowo po powrocie z Rytra sny i polecenia powtarzają się. Pojawia się również przestroga, że to ostatnia szansa, aby spełnić posłannictwo, bo w następnym roku będzie za późno. Udaje mu się przekonać

przeora i uzyskać zgodę.

 

Dnia 14 maja 1932 roku ofiarował litografię obrazu do Rytra. W niedługim czasie po powrocie do Wilna, topi się podczas kąpieli w przepływającej przez miasto Wilejce. Obraz Matki Bożej zostaje umieszczony w zakrystii ryterskiego kościoła. Słabiej jakości litografia ulega wyblaknięciu.

 

Dzięki staraniom ówczesnego proboszcza parafii - ks. Józefa Woźniackiego, oraz po uzgodnieniach z kurią biskupią, wizerunek Matki Bożej zostaje przemalowany na deskę lipową w dniach 16.07–02.08.1962 roku przez siostrę Alicję z zakonu Sióstr Felicjanek. Obraz otrzymuje specjalnie wykonaną ramę. W celu wyeksponowania buduje się i urządza kaplicę ku czci Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

 

Wprowadza się specjalne nabożeństwa i nowennę. Obraz Matki Bożej Uzdrowienia Chorych jest otaczany coraz większym kultem, pojawiają się pierwsze prośby i podziękowania od wiernych, składane są liczne wota. Na podstawie licznych podziękowań można stwierdzić, że wielu szukających pomocy u Ryterskiej Matki zostało wysłuchanych.

 

Obraz Matki Bożej Uzdrowienie Chorych był czczony w kaplicy starego kościoła, następnie w kaplicy pod nowym kościołem, a dzisiaj w ołtarzu kaplicy nowego kościoła. Wierni czciciele gromadzą się licznie na Nowenny, w każdą środę o godzinie 18:00/17:00 (X-IV), aby upraszać potrzebne łaski.