RYTERSKI OBRAZ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


Godzina Miłosierdzia odprawiana o godzinie 15:00 upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Jest ona wezwaniem do wdzięcznego zwrócenia swych myśli i serca w stronę Boga - Człowieka, który ofiarował się i umarł za nasze niewierności. Święta Siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta Godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi.

 

"O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia, przede wszystkim dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce,

w Moim opuszczeniu i w chwili konania. Jest to wielka godzina dla świata całego".

 

Pan Jezus z niepojętą miłością zwraca się do każdego człowieka. Z wyjątkową wrażliwością otwiera Swoje Serce dla tych, którzy w Godzinie Miłosierdzia łączą się z Nim w ufnej i żarliwej modlitwie. Zaprasza, by w tym świętym czasie z miłością zatopić się w Jego Miłosiernym Sercu i trwać przy Nim upraszając miłosierdzia

dla całego świata, zapewniając, iż:

 

Nie odmówi duszy niczego, o co Go prosi.

 

Bóg nieustannie poszukuje takich ludzi, którzy ulżą Jego osamotnieniu, które przenikało Go podczas męki i konania na Górze Kalwarii. Zaś jeszcze milsi stają Mu się ci, którzy łagodzą Jego ból czułą i gorliwą modlitwą - prosząc Goo miłosierdzie dla najbardziej grzesznych i oziębłych dusz. Na kartach dzienniczka s. Faustyna zapisała słowa Jezusa, w których wyraził w jaki sposób mamy przeżywać Godzinę Miłosierdzia, określił jej cel i przekazał obietnice związane z jej odprawianiem.

 

Syn Człowieczy nieustannie zachęca nas do praktyki Godziny miłosierdzia. Podkreśla jej znaczenie i nieopisaną wartość. W niej to wykonało się dzieło odkupienia, przez które Jezus zadośćuczynił Bogu za nasze grzechy i grzechy całego świata. Najpiękniejszą pieśnią wypełniającą całe nasze życie winna stać się dla apostołów Bożego Miłosierdzia antyfona powtarzana w słowach Koronki: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

 

OBRAZ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

Święta siostra Faustyna zapisała w swoim Dzienniczku:„…jest wiele dusz pociągniętych do mojej miłości przez obraz ten” (nr 1379). W sobotę,6 kwietnia o godz. 15.00, w naszej świątyni parafialnej, miało miejsce poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego namalowanego przez artystkę, panią Agnieszkę Drwal – Dziurawiec z Tarnowa. Obrzędu poświecenia obrazu dokonał ks. prałat Józef Mularz - budowniczy kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Ks. Józef wygłosił okolicznościowe kazanie. Serdecznie dziękujemy rodzinie z naszej parafii, która ufundowała ten obraz.